TRANSMISSIEMEDITATIE


Volgens een oude occulte uitspraak bestaat er uitsluitend energie, trillend op verschillende frequenties. Het zichtbare universum is het resultaat van de wisselwerking tussen de verschillende energiestromen. Dit is geen willekeurig proces: op onze planeet worden deze energieën behoed en gericht door een groep hoog ontwikkelde mensen. Deze hoog ontwikkelde groep individuen zijn bekend als de “Witte Broederschap”of de “Meesters van Wijsheid”. Zij hebben als doel de mensheid uit de actuele wereldcrisis te halen.

De Meesters van Wijsheid werken samen in wat ook wel genoemd wordt de Geestelijke Hiërarchie, of Het Koninkrijk der Zielen. In Christelijke termen: Het Koninkrijk van God. Zij zijn mensen als u en ik, maar dan in hoge mate vervolmaakt, ons ver vooruit op het pad van evolutie.

De Geestelijke Hiërarchie heeft vele uiteenlopende taken. Eén ervan is om energieën uit hogere bronnen door te sturen naar, en bruikbaar te maken voor de mensheid. Deze energieën, die onze exoterische wetenschap merendeels nog niet kent, hebben bepaalde kwaliteiten. De Meesters gebruiken deze eigenschappen om bepaalde effecten in de wereld tot stand te brengen.

De Meesters hebben in deze fase energieën ter beschikking als nooit tevoren. Deze nieuwe synthetiserende energieën zullen de mensheid samen brengen. Die brengt ook harmonie teweeg. Deze energie werkt door de wet van oorzaak en gevolg. Chaos en verdeeldheid zullen plaatsmaken voor vrede en samenwerking. Er komt evenveel vrede en rust als we disharmonie hebben gekend. 

WAT IS TRANSMISSIEMEDITATIE?

Meditatie is het middel om in contact te komen met ons hoger “Zelf”, de Ziel. Met als doel eigenlijk één te worden met de ziel. Er zijn tientallen, soms sterk van elkaar verschillende meditatietechnieken waarmee dit bereikt kan worden. Transmissiemeditatie leidt niet alleen tot contact met de ziel, maar ook tot contact met de Geestelijke Hiërarchie van onze planeet, de Meesters van Wijsheid. Het is een nieuwe vorm van meditatie, want het is een groepsmeditatie, die zich vooral kenmerkt door dienstbaarheid aan de wereld en de mensheid. Transmissiemeditatie bevat ook 2 verschillende Yoga's, de Karma Yoga (Yoga van dienstbaarheid) en Laya Yoga (Yoga van de energieën).

De Meesters hebben echter groepen mensen nodig om de energieën om te kunnen vormen. Als Zij deze energieën zonder meer de wereld in zouden sturen, ketsen ze af op de mensheid, omdat ze een te hoge frequentie hebben. Daarom kunnen groepen vrijwilligers, die erop gebrand zijn de wereld te helpen, dienen als “Transformators”. Deze Transmissiegroepen, inmiddels in meer dan twintigtallen landen over de hele wereld te vinden, treden dus op als transformators van geestelijke energie die zo, in voltage verlaagt, op veel grotere schaal opneembaar wordt.

HOE GEBEURT DIT?

Het is een eenvoudige, veilige en krachtige vorm van dienstbaarheid, maar ook een snelle methode van persoonlijke groei.

EENVOUDIG

Want het is gewoon tussen een groep mensen gaan zitten en het laten gebeuren, de Meesters van Wijsheid doen het werk voor ons.

VEILIG

Veilig omdat het in de handen van de Meesters van Wijsheid zelf is. Ze hebben een groepsbewustzijn en ze zijn perfect, daardoor weten ze precies welke en hoeveel energie er doorgegeven mag worden.

KRACHTIG

De energieën worden door de Meesters in de chakra’s van de deelnemers gestimuleerd (energie-centra langs de ruggengraat). Het is zoals een broeikas, een snelkweek-proces. Groepsmeditatie bevat ook meer energie dan individuele meditatie.

SNEL

Wat je normaal met individuele meditatie tijdens 10 à 15 jaar jaren behaalt, kun je hier met transmissie-meditatie in jaar 1 jaar tijd bereiken.

WAT MOETEN WIJ DOEN?

- De meeste groepen beginnen de meditatie met de 'Grote Aanroep' gezamenlijk hardop te zeggen.

- De leden van de groep hoeven slechts hun aandacht te richten op het anja-centrum, tussen de wenkbrauwen, en daar vast te houden. Wanneer de aandacht tijdens de transmissie afdwaalt, kun je innerlijk (mentaal) de klank of de Mantram “OM” laten klinken om de aandacht weer op het anja-centrum te richten; Alles wat we moeten doen is de aandacht aan het anja-centrum vasthouden.

- Niemand ontvangt tijdens de transmissie-meditatie ooit “boodschappen” van de Meesters of anderen.

- De energieën van planetaire en kosmische oorsprong zijn 24 uren op 24 uren doorgegeven, ontvangen, omgevormd en weer doorgegeven, ontvangen, omgevormd, enz…

DIENSTBAARHEID

Meedoen in een Transmissie-Meditatiegroep is een daad van dienstbaarheid en van groot belang.

Het is tevens een eenvoudige vorm van meditatie en dienstbaarheid, omdat de Meesters in feite al het werk voor ons doen. Zij vormen op zeer wetenschappelijke wijze de geestelijke energieën om en sturen die door de chakra’s (energiecentra) van de deelnemers.

Men hoeft alleen maar te gaan zitten en het laten gebeuren. De rest van de uiterst simpele procedure is bij iedere Transmissiegroep bekend en kunnen ook gelezen worden in één van de boeken van Benjamin CremeTransmissie, een meditatie voor de nieuwe tijd.

Transmissiemeditatiegroepen bestaan uit drie of meer mensen. Het is, zoals gezegd, een groepsmeditatie en ook om deze reden een meditatievorm voor de nieuwe tijd.

Het heeft een grote invloed op de wereld, maar ook op de deelnemers. Iedereen die serieus aan transmissie meedoet (geregeld één of meermalen per week) zal na verloop van tijd fysiek sterker, emotioneel stabieler en mentaal alerter zijn.

Maar de nadruk ligt op het karakter van dienstbaarheid: wie meedoet, draagt bij aan de opbouw van een andere samenleving, waarin de principes van Samen Delen en Samenwerken de plaats innemen van verdeeldheid en rivaliteit.

Bron: Benjamin Creme: Transmissiemeditatie, meditatie voor een nieuwe tijd

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

- Aan deelneming in Transmissiemeditatie zijn geen voorwaarden en geen kosten verbonden.

- Er is geen ervaring nodig.

- Van niemand wordt een bepaalde religieuze of filosofische opvatting verwacht, maar slecht het verlangen om de mensheid te dienen.

- Kinderen mogen vanaf 12 jaren beginnen.

- Alleen personen met hartproblemen & psychische problemen moeten advies aan hun doktor vragen.

- Iedereen kan een eigen transmissiegroep oprichten (minimum 3 personen).

- Wereldwijd bestaan er veel transmissiegroepen, sommige draaien al sinds 30 jaren of meer.

"Meditatie is geen vlucht uit de wereld; het is geen proces van isolement of jezelf van de wereld afsluiten, maar juist het begrijpen van de wereld en haar wegen. De wereld heeft weinig te bieden dan voedsel, kleding, onderdak en genot dat altijd verbonden is met grote smart. Meditatie is wegzwerven van deze wereld; men moet een volslagen buitenstaander worden. Dan heeft de wereld een betekenis en is de schoonheid van hemel en aarde onveranderlijk. Dan is liefde niet langer genot. Hieruit ontstaat al het handelen dat niet de uitkomst is van spanning, tegenstelling, de drang jezelf waar te maken of machtswaanzin."

Bron: Jiddu Krishnamurti, Meditaties

Alsook tijdens al de volle maan, vooral die van april, mei en juni zijn een perfecte gelegenheid om samen aan Transmissiemeditatie te doen.

In Tielen vindt de Transmissiemeditatie wekelijks plaats op woensdag, telkens stipt vanaf 19u30  tot ...

Meer info over deelnemen aan Transmissiemeditatie en TM-groepen in uw regio, gaat naar CONTACT & INFO