website NL-Fr

OVER DE WEBSITE

Duur: 3:52'


Goeiedag,

Ieder mens wenst diep in zichzelf te weten wie hij of zij werkelijk is.

Met de website “de Kunst van Zelfverwerkelijking”, ontdek je de verschillende Wetten van het Leven die het mensenrijk leiden. De Kunst van Zelfverwerkelijking die het ultieme doel van de mens is, wanneer je je op het Pad van Evolutie bevindt, zal je inzichten verruimen waardoor je bewuster en onthecht in het leven zult staan.

Gebaseerd op de Leringen van de Oude Wijsheid, mijn contacten met Benjamin Creme, zijn boeken en mijn bescheiden ervaring, biedt deze website je een voorstelling van de evolutie van het leven op het niveau van het bewustzijn van de Ziel.

De Leringen van de Oude Wijsheid zijn het geestelijk erfgoed van de mensheid en behandelen de belangrijkste denkbeelden, zoals: het Goddelijk Plan, de bron van de Leringen, het Pad van Evolutie en zijn Inwijdingen, de Meesters van Wijsheid, de Geestelijke Hiërarchie van onze planeet, de Wereldleraren, de energieën, Karma, de Wetten van het Leven, de Kunst van zelfverwerkelijking, de Zeven Stralen, Transmissiemeditatie, het Beginsel van Samen Delen en nog andere aanvullende onderwerpen.

De website biedt u een globaal inzicht met inleidingen voor elk thema. Deze openbaringen zullen u beter doen begrijpen, of doen verdiepen, wat de betekenis van het leven is en hoe het leven werkelijk functioneert.

Deze Weten van het Leven bestaan sinds het ontstaan van de mensheid. Ze zijn vergeten en weinig onderricht. Deze spirituele afstand en dit gebrek aan universele kennis is de oorzaak van alle kwaad, van al dat lijden en zelfs van vele ziektes.

Zich enkel beperken tot het opnemen van kennis zonder het toepassen van wat men weet, of geleerd heeft, dient tot niets en heeft geen nut. Ook het blind vasthouden aan oude en harde intellectuele patronen zal maar leiden tot een status-quo; hart en geest moeten samen de reis maken.

De Wetten van het Leven respecteren en toepassen vragen in eerste instantie, een bewustwording en een goed begrip van deze Wetten, gevolgd door ze te beleven en toe te passen in ons dagdagelijks leven, om ze uiteindelijk op alle vlakken te beheersen.

Dit soort werk met uw ware Zelf zal progressief een innerlijke verandering met zich meebrengen en een betere verhouding tussen de personaliteit en de Ziel bevorderen. Deze harmonisatie leidt ons, stap per stap, tot onze Goddelijke Bron, het Zelf.

Dit is het Pad van Evolutie, ook het Pad van Meesterschap genoemd. Vele anderen hebben dit Pad eerder dan ons afgewandeld en zijn nu Meesters geworden, Meesters van Wijsheid of Verheven Meesters. Ze maken deel uit van de Geestelijke Hiërarchie van onze planeet.

Deze website deelt in alle bescheidenheid sommige aspecten van de universele kennis zodat u beter kan begrijpen hoe het Leven werkelijk functioneert en tot besef kunt komen dat u een Ziel in Incarnatie bent, een potentieel Goddelijke Wezen.

 

Ik wens u een fijn avontuur.

Philippe Cengiarotti


DE THEMA'S VAN DE WEBSITE BELUISTEREN

Duur: 1:18'

Van harte welkom op de website: De Kunst van Zelfverwerkelijking

Door de verspreiding van het Covid19-virus, ben ik de uitdaging aangegaan om de thema’s van de website op te nemen in audio (Podcast).

Dit betekent dat u de presentatie van de gekozen thema's gewoon kan beluisteren. De duur van een thema varieert van enkele minuten tot 15 minuten.

Vanuit uw luie zetel bent u vrij om de thema’s in de volgorde of op een willekeurige manier te beluisteren, dit eender waar u bent.

Klik  op het logo bovenaan om de audio te starten.

Indien uw voorkeur toch naar de lectuur gaat, kunt u ook al thema’s online lezen zoals u dit met een boek zou doen. De website is aangepast voor de smartphones.

Indien u over een specifiek thema diepgander toegelicht wilt worden of eventueel andere vragen hebt, laat mij dit gerust weten via Contact/Info, ik zal u uitnodigen met een link om aan een videoconference deel te nemen, via Zoom.

Alvast bedankt voor uw belangstelling en misschien tot binnenkort.

Philippe Cengiarotti


De Heer Boeddha heeft gezegd

dat we niet in iets moeten geloven alleen omdat het gezegd is; noch in tradities, omdat ze vanuit de oudheid aan ons zijn overgeleverd; noch in geruchten als zodanig; noch in geschriften van wijzen, omdat wijzen ze schreven; noch in fantasieën, waarvan we misschien mogen vermoeden, dat ze ons door een Deva zijn ingegeven (dat wil zeggen in veronderstelde geestelijke inspiratie); noch in gevolgtrekkingen afgeleid uit de een of ander door ons gemaakte toevallige verondersteling; noch omdat iets een analogische noodzakelijkheid schijnt te zijn, noch alleen maar op het gezag van onze leraren of meesters, maar dat wij moeten geloven  wanneer het geschrift, de leerstelling of het gezegde door ons eigen verstand en ons eigen bewustzijn wordt bevestigd. "Daarom", zegt hij tot besluit, "leerde ik u om niet alleen maar te geloven, omdat gij hebt gehoord, maar om indien gij met uw bewustzijn gelooft, in overeenstemming daarmee te handelen."

Bron: Helena Blavatsky, Geheime Leer, Deel III, pag. 401. , Eng. Uitgave


LEGENDE:

Bron = Bron van de informatie

Hyperlink = Doorverwijzing naar een website, een document of andere pagina.


FACEBOOK