DE SOCIALE PRIORITEITEN VAN MAITREYA DE WERELDLERAAR


De Heer Maitreya beoogt geen nieuwe religie rond zichzelf, is niet op zoek naar devotie of het maken van volgelingen. Hij is geen religieus leidsman, maar een gids, een adviseur, een leraar in de ruimste zin van het woord, die de weg wijst uit de huidige wereldcrisis. Hij is hier samen met de Meesters van Wijsheid om ons te helpen en te adviseren. Door zijn komst zal Hij de energieën vrij maken, maar als mens moeten wij het zelf doen. Het kan niet vanzelf gebeuren. Hij zal ook nooit onze vrije wil aantasten. Dit is een wet die heilig is voor Maitreya en de Meesters, Zij zullen die nooit overtreden. 

Om de wereld terug in balans te krijgen en harmonie tussen alle landen en regering te vestigen bestaat er maar één oplossing. De enige oplossing is terug het vertrouwen scheppen onder de landen en de mensen.

Hoe schept men meer vertrouwen tussen landen en mensen?

Door meer en een betere rechtvaardigheid te creëren.

Hoe kunnen wij meer rechtvaardigheid creëren?
Door SAMEN te DELEN & SAMEN te WERKEN,

Waarom SAMEN DELEN & SAMENWERKEN?

Want SAMEN DELEN is de basis van liefde en kweekt vertrouwen tussen de mensen en de landen.

En SAMENWERKING leidt naar éénheid wat een goddelijke eigenschap is.

Door SAMENDELEN en SAMENWERKEN kunnen wij een eerlijke wereld voor iedereen en een schone planeet creëren.

Dit is één van de redenen dat Maitreya heeft besloten om zelf in de wereld te komen. Want dit hoort ook bij de sociale betrokkenheid van zijn prioriteitenlijst.

DE SOCIALE PRIORITEITEN VAN MAITREYA ZIJN ALLEMAAL IN FUNCTIE VAN DE BASISBEHOEFTEN VAN DE MENSEN:

1. iedereen voldoende en goede voeding & schoon water

2. fatsoenlijke huisvesting, iedereen een dak boven het hoofd

3. gezondheidszorg als universeel recht

4. recht op onderwijs voor iedereen

Zijn sociale boodschap laat zich in enkele woorden samenvatten:

“ DEEL SAMEN EN RED DE WERELD “.

Bron: Benjamin Creme, Maitreya's Missie I, II en III

Maitreya's woorden zijn rechtstreeks aan ons gericht:

"De problemen van de mens zijn reëel, maar oplosbaar. De oplossing ligt binnen jullie bereik. Neem de noden van je broers als maatstaf voor je daden en los de problemen van de wereld op. Er is geen andere weg."