OPEN BRIEF OVER HET BEGINSEL VAN SAMEN DELEN

Duur: 7:35'

HET BEGINSEL VAN SAMEN DELEN

De huidige toestand is even ernstig als serieus. Overal ter wereld zijn er mannen, vrouwen en jongeren die het zwaar te verduren hebben. Het probleem waarmee wij geconfronteerd zijn met de uitbraak van het covid-19, heeft niet enkel gevolgen op nationaal vlak, maar ook internationaal en zelfs wereldwijd. Dit virus legt, op een of een andere manier, de ganse mensheid stil. Indien wij geen onmiddellijke en globale maatregelen in samenhorigheid nemen, zal het virus het voor ons doen.

Voor de aanvang van de pandemie, kwamen wij net uit de uitermate grote bosbranden op het Australische continent; de opwarming van de aarde had een record van temperatuur aan de Zuidpool bereikt. De overstromingen en de droogte, de luchtvervuiling, de ontbossing, het hongerprobleem en de armoede hebben zich op een gevaarlijke manier uitgebreid en hebben het alarm doen rinkelen. Hoe zal onze wereld eruitzien na het coronavirus?

De rampen, van natuurlijke aard of niet, volgen elkaar snel op. De extremen worden extremer en deze trend begint zich stilaan maar zeker te veralgemenen. Wij hebben te maken met meer en meer ongeziene toestanden die wij nooit eerder in het verleden hebben beleefd en tegelijk zijn wij met de meest afschrikwekkende vijand geconfronteerd namelijk, de mens in actie.

Welke tekenen, welke verwoestende ramp moeten wij nog ondergaan om te begrijpen dat wij tot één grote familie behoren, dat de mensheid één is? Ons economisch systeem gebaseerd op ongelijkheid, op afgescheidenheid, op corruptie en op zelfgenoegzaamheid is aan het instorten. Terwijl de machtkrachten en competitie ons aan de rand van de afgrond hebben gebracht, blijft men nog steeds speculeren op de beurs en men blijft blindelings en op associale wijze besparingen uitvoeren. Dit soort handel werkt alleen in het voordeel van een elite en in het nadeel van de koopkracht van gezinnen, van de burgers en van de werkende mensen. Deze disproportie, deze afgescheidenheid, deze ongelijkheid heeft een barst in de doos van Pandora veroorzaakt.

De betekenis van het leven, het belang van het sociaal welzijn en de onschadelijkheid in ons menselijk handelen, moet een centrale plaats krijgen, dit is echt dringend en noodzakelijk. Daarom moeten wij onze huidige interrelationele normen en waarden grondig en radicaal herzien. Wij hebben er nu meer dan ooit behoefte aan om juiste en duurzame waarden in onze menselijke relaties te vestigen, zoals samen delen en samenwerking.

Het is nu meer duidelijk dan ooit, dat deze bijna goddelijke eigenschappen of minstens universele waarden, de sleutel en de waarborg zijn van ons toekomstig bestaan. Het is dringend noodzakelijk om opnieuw het vertrouwen, vrede, rechtvaardigheid en samen delen in onze menselijke relaties te vestigen, maar alsook in al onze nationale en internationale instellingen. Dit is de enige mogelijke manier en oplossing om de menselijke rijkdom met zekerheid te doen overleven. Al de andere opties, gevolgd tot nu toe, hebben allemaal gefaald.

Indien wij ons nog niet in een apocalyptisch scenario bevinden, benaderen wij wel het pad met grote stappen in die richting. De volgende plaag zal intenser en zonder enige twijfel verwoestender dan ooit zijn. Nochtans hebben wij al de ingrediënten in ons bezit om het beginsel van samen delen te verwezenlijken. Het is de sleutel, de onberispelijke waarde voor juiste menselijke relaties, om het vertrouwen aan de wereld terug te geven.

In een maatschappij waar veel vanuit de “ik-vorm” georganiseerd wordt vanuit een “wij- zij-verhaal”, dient men zich te versmelten tot een norm waar de “groep” als geheel aan bod komt. De oplossing van al onze problemen, hoe groot of hoe klein ook, is “samen delen”, omdat het vertrouwen tussen alle mensen brengt en doet kweken. Samen delen is een verrijking. “Samenwerken” bevordert vrede en leidt ons tot eenheid. Het uitvoeren van deze heilige waarden geef ons de waarborg van de opbouw van een betere wereld, waar elke mens naar verlangt en waarop de ganse mensheid hoopt.

Samen delen, is het zwaard der rechtvaardigheid voor een juiste en duurzame onderneming.

Eender welke ander optie zou ons naar de ondergang brengen, zou tot een zekere zelfvernietiging leiden, en dit is niet denkbaar. Enkel het samen delen van al de wereldbronnen kan snel en definitief het hongerprobleem in de wereld doen verdwijnen. Het vestigen van het beginsel van samen delen en samenwerken zal zelfs een einde brengen aan het terrorisme en de vluchtelingencrisis in de wereld.

Zonder samen delen, is er geen vertrouwen. Zonder vertrouwen, is er geen rechtvaardigheid en zonder rechtvaardigheid kunnen wij geen vrede kennen, noch een toekomst krijgen.

Het moment is nu aangekomen om een belangrijke beslissing te nemen en het beginsel van samen delen en van samenwerking als norm onder de mensen te vestigen. Het is dringend noodzakelijk maar nog niet te laat om te handelen in het belang van de meesten. Wie u ook bent, de optie om te kiezen voor het beginsel van samen delen ligt in uw handen. Het zal aan het licht brengen en tegelijkertijd gepaard gaan met de bewustwording dat wij allemaal verbonden zijn, dat wij onszelf in de andere kunnen herkennen, dat de mensheid een grote familie is en dat wij allemaal één zijn.

Wij moeten nu betreuren dat de besmetting van het virus in bijna alle landen vast te stellen is. De pandemie en zijn effecten heeft een timide wereldwijde samenwerking laten zien. Moeten wij nu echt wachten tot een volgende rampzalige toestand om ons te stimuleren en te handelen in het belang van iedereen, om zorg te nemen voor iedere hulpbehoeftige, om het beste van zichzelf te geven? Laten wij hopen dat de vrije wil en het gezond verstand van de leiders van alle landen, hun zullen doen inzien het nodige te doen voordat de volgende zondvloed ons bereikt.

Het moment van de waarheid is nu nabij. Uw keuze, uw beslissing zal definitief het gezicht van de wereld doen veranderen. De keuze is gekend: ofwel behouden wij onze verouderde destructieve patronen die totaal achterhaald zijn, met als gevolg de zelfvernietiging van de mensheid. Ofwel, herstellen wij het plan van de wereld door het vestigen van het beginsel van samen delen en van samenwerken, zodat de mensheid een tijdperk van Vrede, Rechtvaardigheid en Broederschap in kan gaan als nooit tevoren.

Met dank om met u een boodschap van hoop te hebben mogen delen.

07-04-2020

Philippe Cengiarotti