DE VERKLARINGSDAG

De Geestelijke Hiërarchie van onze planeet, de Meesters van Wijsheid weten sinds +/- 500 jaar dat ze terug onder de mensheid samen zullen werken. Dit soort openlijke samenwerking met de mens heeft zich 98.000 jaar niet meer plaatsgevonden. Deze periode is gelijkgesteld aan de vernietiging van de Atlantis, toen ze onder water verzwolgen. Toen Plato nog leefde, had hij in oude geschriften enkele sporen over het bestaan van Atlantis teruggevonden. Ook klinkt het als een legende uit een verre verleden, Atlantis heeft degelijk wel bestaan.

Deze wederverschijning van de Geestelijke Hiërarchie van Meesters onder de mensen vraagt bijzonder veel werk en een lange voorbereiding. Daarom begonnen de Meesters stapsgewijze op zoek te gaan naar potentiële discipelen die bereid zouden zijn om deze last op hun schouder te nemen. De Meesters hebben – in zulke voorbereidende fase - discipelen nodig waardoor ze kunnen werken om een specifieke taak of bekendmaking te kunnen verwezenlijken. Het begin van de wederverschijning begon met het boek van mevrouw Helena Petrovna Blavastki, De Geheim Leer. De leringen die door mevrouw Blavatski in de 19de eeuw werden ontvangen, werden door één van de Meester van Wijsheid, die betrokken is met de wederverschijning, geïnspireerd. Dit werd de eerste fase van het werk en tegelijkertijd met een bepaalde leer inhuldigt. Daarna volgen nog enkele discipelen zoals Helena Roerich, Alice Ann Bailey en Annie Besant, die een andere deel van de leringen gaven. Deze tweede fase werd ook door een Meester geïnspireerd. In onze huidige periode, einde van het 20ste begin van het 21ste eeuw werden de laatste fase van de leringen door Benjamin Creme bekend gemaakt. Hij was zelf permanent in telepathisch contact met een Meester en zelf in bepaalde bijzondere omstandigheden ook met de Heer Maitreya.

Deze discipelen hadden zeer specifieke taken; de verspreiding van een leer om ons goddelijkheid verder te ontwikkelen en de mensheid voorbereiden van de terugkeer van de Geestelijke Hiërarchie van Meesters in het midden van de mens. Deze hoedanigheden kunnen wij ook bij Benjamin Creme terugvinden. Hij maakte zelf aan het grote publiek openlijk bekend dat de Meesters van Wijsheid reeds fysisch in ons wereld aanwezig zijn en dat de Meester van alle Meesters, de wereldleraar, de Heer Maitreya in London woont. De boodschap was dubbel: hij gaf hoop aan de mensheid door zich te voorbereiden aan de graduele naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie en gaf een simpele leer om aan te leren, die rechtstreeks van de Heer Maitreya kwam.

De Heer Maitreya engageerde zich zelf ook persoonlijk door zich te laten zien bij vredes betogingen, te verschijnen aan de menigte, te praten met fundamentalisten en werd uitgenodigd door de media om honderden interviews te geven aan journalistes van heel de wereld. Nochtans, ook al hij steeds de boodschap gaf om meer Rechtvaardigheid, om meer Samen Delen en om Vrede in de wereld, deed hij dit zonder zijn identiteit te verhullen, hij deed het incognito. Hij legt liever het nadruk op de boodschappen, dan hoe hij eruit ziet.

Heel dat voorbereidende werk is eindelijk bestemd met een doel: de boeken van Blavatski, van Roerich, van Bailey, van Besant en van Creme, de lezingen over de wederverschijningen, de leringen en de talozen verschijningen van Maitreya in de wereld, zullen ons leiden tot de Verklaringsdag. Dit is de dag waar de Heer Maitreya zich officieel bekend zal maken. Hij zal zich aan de ganse wereld voorstellen en zal tegelijkertijd de groep van Meesters van Wijsheid die samen met Hem werkt één per één bekend maken. Zoals de Meester Jezus, maar ook de Meester Koor Houmi (apostel St-Johannes), Meester Morya (apostel Petrus) et nog veel anderen.

Nochtans, de Meester van Wijsheid hebben niet dezelfde begrip van de tijd zoals wij die hebben, ze denken niet met juiste data of met welbepaalde periode. Ze werken met ramen van opportuniteiten, met momenten waar de mensheid het meeste ontvankelijk is om de Geestelijke Hiërarchie van Meesters te kunnen ontvangen.

De Heer Maitreya belichaamt het Christus Bewustzijn, het tweede goddelijke aspect, dit betekend een zuiver energie van Liefde. Hij nam om deze reden de functie van Wereldleraar in de Geestelijke Hiërarchie. De Heer Maitreya is ook alwetend en alomtegenwoordig, hij weet alles en hij is overal aanwezig. Volgens hem is de mensheid klaar voor dit bijzondere evenement en wanneer de tijd rijp zal zijn, zal de Verklaringsdag plaatsvinden.  Het zal een uitzonderlijke dag zijn, omdat een Grote Leraar - in de ruimste zin van het woord - opnieuw in het midden van de mensheid zal wandelen, Hij en de Meesters van Wijsheid zullen ons gidsen naar een tijdperk van Vrede, Rechtvaardigheid en Broederlijke Samen Delen.

De media zullen een belangrijk rol spellen om deze bijzondere gebeurtenisin de wereld te verspreiden.