WELKE INLEIDING WILT U VOLGEN?


De inleidingen en de studies zijn toegankelijk voor iedereen, enkel de studie over de Stralenstructuur is bestemd voor mensen die reeds een kleine kennis van de 7 stralen hebben en specifieke boeken van Benjamin Creme en/of van Alice Ann Bailey hebben gelezen of over hun eigen Stralenstructuur beschikken.


1. Inleiding tot De Kunst van Zelfverwerkelijking en de 4 Wetten van het Leven

Maitreya is niet gekomen om een nieuwe godsdienst te stichten, of het maken van volgelingen, noch van devoties. "Ik ben gekomen", zegt Hij, "om de Kunst van Zelfverwerkelijking aan de mensheid aan te leren, door beoefening van eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting."

Het enige wat zin heeft, wat waarde heeft, is jouw specifieke begrip van wat een Meester geeft of probeer over te brengen

Inhoud van deze studie

De diepere betekenis, begrip en effecten van eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest, onthechting en onschadelijkheid.

Over de studie zelf

De studie is een actieve & persoonlijke deelname met begeleiding en ondersteuning op basis van een gelijkwaardige één-op-één relatie of eventueel in groepsverband. Er wordt enkel verwacht dat de persoon die deze studie volgt het beste van zichzelf geeft in functie van eigen begrip, capaciteit en tempoDe inspanning, de inzet is om deze redenen veel belangrijker dan het gewenste resultaat zelf. 

Om de studie te volgen zijn er geen voorwaarden aan verbonden.

Doel van de studie

De studie heeft als doel het bewustzijn van een individu – die er klaar voor is – te verruimen, door inzicht te geven rond de Kunst van Zelfverwerkelijking en de 4 Wetten van het Leven. Samen zullen wij naar normen en waarden zoeken die de Kunst van het Leven en het contact met de Ziel kunnen doen bevorderen.

De Goddelijke wegen zijn ondoorgrondelijk en onvoorwaardelijk, doet U één stap naar die richting en er zullen 100 naar U toe gedaan.

Er worden maximum 3 à 4 sessies van ongeveer 2 uren voorzien.


2. Inleiding tot Transmissiemeditatie

Meditatie is het middel om in contact te komen met ons hogere “Zelf”, de Ziel met als doel  één te worden met de ziel. Er zijn tientallen, soms sterk van elkaar verschillende meditatietechnieken waarmee dit bereikt kan worden. Transmissiemeditatie leidt niet alleen tot contact met de ziel, maar ook tot contact met de Geestelijke Hiërarchie van onze planeet, de Meesters van Wijsheid. Het is een nieuwe vorm van meditatie, want het is een groepsmeditatie, die zich vooral kenmerkt door dienstbaarheid aan de wereld en de mensheid. Transmissiemeditatie bevat ook 2 verschillende Yoga's, de Karma Yoga (Yoga van dienstbaarheid) en Laya Yoga (Yoga van de energieën).

De Meesters hebben echter groepen mensen nodig om de energieën om te vormen. Als Zij deze energieën zonder meer de wereld in zouden sturen, ketsen ze af op de mensheid, omdat ze een te hoge frequentie hebben. Daarom kunnen groepen vrijwilligers, die erop gebrand zijn de wereld te helpen, dienen als “Transformators”. Deze Transmissiegroepen, inmiddels in meer dan twintigtallen landen over de hele wereld te vinden, treden dus op als transformators van geestelijke energie die zo, in voltage verlaagt, op veel grotere schaal opneembaar wordt.

Deze inleiding leer je de procedure en de techniek  om aan Transmissiemeditatie deel te kunnen nemen.

Om de inleiding te volgen zijn er geen voorwaarden verbonden.

De sessie duurt ongeveer 2 uur, één uur voor de uitleg van procedure & techniek en een uur voor de transmissiemeditatie.


3. Inleiding tot de Samenstelling van de Geestelijke Hiërarchie van Meesters en hun wederkomst.

De Meesters van Wijsheid, ook de Geestelijke Hiërarchie van onze planeet genoemd, weten sinds +/- 500 jaar dat ze in het hedendaagse leven van de mensen zouden terugkeren. Dit is sinds 98.000 jaar geleden niet meer gebeurd. Het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie gebeurt stapgewijs. Op de 63 Meesters van de Geestelijke Hiërarchie van onze planeet, zullen er uiteindelijk een 40-tal in de wereld verschijnen. Tot nu toe zijn er 14 Meesters in de wereld.

In functie van de Samenstelling van de Geestelijke Hiërarchie, (Bron: Alice Ann Bailey, Mensen-en Zonne inwijding, pg. 52 en 53) wordt er een inleiding en een toelichting gegeven over de posten en de verantwoordelijkheden van de Meesters van Wijsheid.

Om de inleiding te volgen zijn er geen voorwaarden verbonden.

De sessie duurt ongeveer 3 uur.


4. Inleiding tot het Pad van Evolutie van de mens of Meesterschap

Op het Pad van de Evolutie van de mens, ook Meesterschap genoemd, bevinden zich 5 crisisbewustzijn of inwijdingen. Elke inwijding bewijst bij wijze van spreken het beheersen van het lager niveau en tegelijkertijd de bewustwording van het hoger niveau. Om dit te begrijpen moeten wij weten wat een inwijding of een crisisbewustzijn is. Inwijding (initiation) komt uit twee Latijnse woorden:  in = in en ite = gaan, dus "in iets gaan", namelijk in het Goddelijke Rijkdom of Rijk der Zielen. Het is de rijkdom die net na de mensheid komt. U zou verbaasd zijn hoeveel incarnaties een mens nodig heeft om aan de deur van de eerste inwijding te komen en hoe snel het kan gaan vanaf het moment men een voet op het Pad van Evolutie gezet heeft.

Om de inleiding te volgen zijn er geen voorwaarden verbonden.

De sessie duurt ongeveer 3 uur.


5. Inleiding tot de Stralenstructuren

In de astrologie spreekt men over de psychologie van de personaliteit, terwijl de Stralenstructuren de psychologie van de Ziel behandelen.

Op aarde zijn er 7 grote energiestromen of Stralen genoemd die elk levende wezen beïnvloeden:

Straal 1: Wil, macht, doel

Straal 2: Liefde / Wijsheid

Straal 3: Intelligentie, aanpassingsvermogen, creatief denken

Deze 3 stralen worden de Aspecten genoemd.

Straal 4: Harmonie door conflict, schoonheid, kunst

Straal 5: Concreet denken, wetenschap

Straal 6: Devotie, idealisme, abstract denken

Straal 7: Organisatie, ceremoniaal, ritueel, orde, magie

Deze 4 stralen worden de Attributen genoemd.

 

Het lichaam van een individu beschikt over 5 verschillende lichamen:

1. Het fysisch lichaam (het tastbaar gedeelte, het vloeibare, het gasvormige en de 4 etherische niveau's)

2. Het emotioneel lichaam (met 7 onderdelen)

3. Het mentaal lichaam (met 7 onderdelen)

4. De personaliteit (een combinatie van het fysisch, het emotioneel en het mentaal lichaam)

5. De Ziel

Elke lichaam van een individu (het fysich, emotioneel, mentaal, personaliteit en de Ziel) wordt aan één specifieke straal en meestal ook met een sub-straal geassocieerd.

Tijdens deze studie gaat het voornamelijk om de ondeugden en de te verwerken eigenschappen van elke straal in ons lichamen te herkennen/waarnemen om dan naar de kwaliteiten van die stralen te streven.

In de Griekse filosofie zegt men: Ken Jezelf. Bij het Watermantijdperk zegt men: Ken Je 'Stralen'.

Het is aanbevolen om eerst de volgende boeken van Benjamin Creme en/of van Alice Ann Bailey te hebben gelezen vooraleer men zich voor dit soort studie wenst in te schrijven:

Benjamin Creme, Maitreya's Missie boek II, hoofdstuk 13, pagina 401 tot 463

Alice Ann Bailey, De Stralen en de inwijdingen: een verhandeling over de zeven stralen & de stralen en de inwijdingen

De studie gebeurt enkel in groep en op afspraak, de sessie duurt ongeveer 4 uur.