HOE BEGINNEN?


1. Een afpsraak maken voor een vrijblijvende gesprek van hart tot hart (via CONTACT & INFO)

Samen zullen wij bespreken en bepalen welke specifieke thema(s) U wenst te bestuderen.

2. Weten en begrijpen over wat het gaat

Vooraleer je aan iets begint is het altijd nuttig en belangrijk te begrijpen met wat U bezig bent. Om de oefeningen op een optimale manier in uw dagdagelijks leven te gebruiken en toe te passen, is het noodzakelijk om de eigenschappen en de verwoording van de gekozen thema's goed te kennen en te begrijpen. 

3. Studies en zelf-analyse

Wanneer de noties goed begrepen zijn, kunnen wij overgaan naar de studies en zelf-analyse.

4. Oefeningen thuis 

In functie van de gemaakte studies en analyses zal de persoon ook werk thuis krijgen om het proces van bewustwording te onderhouden en te verruimen. Ook als de oefeningen er vrij simpel uitzien, zijn ze zeer belangrijk om te doen, daar ze bij de essentie van het proces behoren. Zoals bij elke nieuwe activiteit die wij willen aanleren, gaat het leerproces met vallen en opstaan. Het is dan noodzakelijk om dit proces te doen met zelf-discipline, doorzettingsvermogen en geduld, ... zeer veel geduld.

5. Boeken lezen

Voor sommige thema's is het noodzakeijk om specifieke boeken van Benjamin Creme en/of van Alice Ann Bailey te lezen.